| EN

LEADERSHIP

Home > About Us > LEADERSHIP

 • Han Xiaosheng

  Han Xiaosheng

  President of Oceanwide
  Holdings Co., Ltd.

 • Zhang Xifang

  Zhang Xifang

  Vice President of Oceanwide
  Holdings Co., Ltd.

  Song Hongmou

  Song Hongmou

  Vice President of Oceanwide
  Holdings Co., Ltd.

  Chen Jijian

  Chen Jijian

  Vice President of Oceanwide
  Holdings Co., Ltd.

  Chen Huaidong

  Chen Huaidong

  Vice President and Secretary
  of the Board
  of Directors of Oceanwide Holdings
  Co., Ltd.

  Pan Ruiping

  Pan Ruiping

  Vice President of Oceanwide
  Holdings Co., Ltd.

  Wu Chen

  Wu Chen

  Vice President of Oceanwide
  Holdings Co., Ltd.

  Liu Guosheng

  Liu Guosheng

  CFO of Oceanwide Holdings Co., Ltd.

  Zhou Yihua

  Feng Zhuangyong

  Risk Management Director and Legal
  Compliance Director of Oceanwide
  Holdings Co., Ltd.

  Li Neng

  Li Neng

  HR Director of Oceanwide Holdings
  Co., Ltd.